Tarief Dagverzorgingscentrum

Dagopvang omvat onkosten voor verblijf, verzorging, twee koffiemomenten, warm middagmaal, incontinentiemateriaal, activiteitenaanbod.

Zijn niet inbegrepen in de dagopvang: medicatie, kapper, pedicure, avondmaal (kan meegegeven worden naar huis), vervoer.

De meeste mutualiteiten geven een tussenkomst in de dagprijs.

Geldig vanaf 01 augustus 2018
 

Type Kamer Prijs per dag per persoon
Dagopvang 22,62 €