Missie

Woonzorgcentrum ’t Heuverveld :

’t Heuverveld wil een warme thuis zijn. Waar elke oudere kan wonen, in zijn eigenheid wordt gerespecteerd en de zorg krijgt waar hij nood aan heeft. Waar mensen met alle respect zorgen voor elkaar.

 Bij iedere keuze of beslissing stellen we de bewoner centraal, maar hebben we ook oog voor zijn omgeving en de personeelsleden.

Dit willen we concreet vertalen naar een blijvend engagement.

Voor de bewoner
Voor elke oudere willen we een nieuwe “thuis”haven zijn.
Waar hij zijn eigenheid kan behouden, zijn mogelijkheden kan in stand houden.
We willen hem zien als de unieke persoon die hij is, met zijn  eigen zorgnoden.
Daarom willen we op een respectvolle, betrokken manier  de zorg afstemmen op zijn eigen persoonlijke zorgvraag.
We bieden een luisterend oor en proberen een correct antwoord te geven op zijn vragen (communicatie).

Voor het team
We willen zorgen voor een veilige geborgen omgeving, waar er onderling respect is voor elkaar.
Waar er oog is voor de competenties en kwaliteiten van elkeen.
Waar mensen kunnen leren van elkaar, waar er ruimte is om kennis te verwerven, waar ieder met verantwoordelijkheidszin zijn taken ter harte neemt.
Hiervoor is een open, duidelijke  en eerlijke communicatie primordiaal.
Zo is het voor de medewerkers mogelijk om elke dag samen te werken aan de “beste” zorg voor iedere oudere.
Rekening houdend met wat “echt”,  “oprecht” haalbaar is voor de omgeving. (communicatie)

Voor de familieleden
We staan open voor familieleden die verder willen participeren in de zorg voor hun familielid.
We willen hen op een respectvolle manier ondersteunen indien nodig.
Een open communicatie tussen beide partijen , waarbij we de privacy van onze bewoner  respecteren, is voor ons zeer belangrijk.