Interne samenwerking

Sociale dienst

De sociale dienst staat in voor het beheer van de wachtlijsten en de opvolgen van het vastgelegde opnamebeleid. Zij staan in voor het onthaal en begeleiding van nieuwe bewoners. Tijdens de opname kunnen bewoners de sociale dienst steeds contacteren voor administratieve of andere vragen.

 

Onderhoud

De personeelsleden van de dienst onderhoud staan in voor het onderhoud van de kamers van het woonzorgcentrum en de gemeenschappelijke lokalen van alle voorzieningen. Zij zijn 5 dagen per week aanwezig.
Technische dienst staat in voor uitvoeren en opvolgen van technische interventies mbt de materialen van het woonzorgcentrum

Keuken

Dagelijks worden in de keuken warme maaltijden bereid voor de bewoners van het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum en voor de dienst maaltijden aan huis.
Voor het woonzorgcentrum zorgen zij uiteraard ook voor ontbijt en avondmaaltijd.

Verpleging/verzorging

Zij staan in voor de zorg en begeleiding van de bewoners van het WZC en voor het beantwoorden van de noodoproepen vanuit de serviceflats of de assisitentiewoningen.

Plusteam

Het plusteam bestaat uit animatoren, kinesisten, een ergotherapeut en een referentiepersoon dementie. Zij dragen, elk met hun eigen specialiteit en klemtoon, hun steentje bij aan het woon/leef/zorgplan van de bewoners